ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารและแผนงานยินดีต้อนรับทุกท่าน

Learn More

บ้านของครูย้ายเว็บใหม่

เว็บไซต์บ้านของครูย้ายที่อยู่ โดเมนใหม่ สามารถเข้าชมได้ที่ edu.rmu.ac.th

เข้าชมเว็บไซต์

ประกาศแจ้ง เปิดระบบ

ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ "รายงานผลการดำเนินโครงการ" ได้แล้ววันนี้

เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนและงบประมาณ การติดตามประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บนหลักธรรมาภิบาล

 1. เป็นหน่วยงานหลักที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของคณะฯ อย่างบูรณาการและผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
 2. ประสานงานในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้โครงการพิเศษและผลผลิตเพื่อจัดทำแผนและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำ 4 ปี ของคณะฯ
 3. ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและผลผลิตของคณะฯ ต่อผู้บริหารคณะฯ
 4. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อจัดทำรายงานประจำปีและข้อมูลเผยแพร่ สำหรับนำเสนอความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะฯ

แนะนำทีมงาน

แนะนำทีมงานฝ่ายบริหารและแผนงาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโนรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ วิลาวัลย์ คัคทะจันทร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
อาจารย์ ดร.ดรุนภา นาชัยฤทธิ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ธนาพล ตรีสกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาจารย์ ราตรี สุภาเฮืองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริการ

ฝ่ายบริหารและแผนงานมีบริการๆ ดังต่อไปนี้

Management
ด้านการบริหารและการจัดการ
Plan and budget
ด้านแผนงานและงบประมาณ
Monitoring and evaluation
ด้านการติดตามและประเมินผล
public relations
ด้านประชาสัมพันธ์
Information
ด้านข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารความเคลื่อนไว้ประชาสัมพันธ์จากทางเว็บไซต์

  Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Suspendisse sollicitudin velit sed leo. Ut pharetra augue nec augue. Nam...
  • html5
  คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาบุคลากร จังหวัดจันทบุรี - ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
  • sky
  Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem, interdum vitae, dapibus ac, scelerisque vitae, pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum. Proin...
  โครงการระดับปริญญาตรี
  โครงการระดับบัณฑิตศึกษา
  โครงการระดับคณะ

  แนะนำคณะครุศาสตร์

  วิดีโอ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม