Folder ประกาศ / คำสั่ง

รายการเอกสาร

pdf ประกาศ มรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ รศ พ.ศ.2559

โดย 71 download

ดาวน์โหลด (pdf, 4.16 MB)

ประกาศ-มรม-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-พ.ศ.2.pdf